ออนเนอร์เอ็นจิเนียริ่ง ขายหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงสำหรับเครื่องจักรและรับเหมาติดตั้งแรงสูง

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

งานบริการ

งานติดตั้ง  

-   ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

-   ติดตั้งออกแบบระบบไฟฟ้าแรงสูง และ แรงต่ำภายใน และ ภายนอกอาคาร

-   ติดตั้งออกแบบตู้คอนโทรล , ตู้สวิทซ์บอร์ด

-   ติดตั้งออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า ฯ

-   ติดตั้งออกแบบ ปักเสา - พาดสาย พร้อมวิศวกรรมเซ็นใบรับรองแบบ 

งานด้านบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 

-   บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าครบวงจร

-   กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

-   เปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

                        -   บริการตรวจสอบสภาพน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

งานด้านอื่น 

-   บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า

-   ตรวจเช็ค ACB

-   ตรวจเช็ค และทดสอบระบบไฟฟ้า

-   ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

-   เดินสายไฟฟ้า ภายในโรงงาน

-   ที่ปรึกษา ระบบประหยัดพลังงาน

-   ออกแบบ - คำนวณ – ขออนุญาตด้านระบบไฟฟ้า

-   ประสานงานระหว่างการไฟฟ้าฯ กับลูกค้า


Online: 1 Visits: 156,348 Today: 61 PageView/Month: 739