ออนเนอร์เอ็นจิเนียริ่ง ขายหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงสำหรับเครื่องจักรและรับเหมาติดตั้งแรงสูง

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  
(Root) 200884-19-49412.jpg
 Transformer 22kV 50Hz.(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค), 24kV 50Hz.(การไฟฟ้านครหลวง)
   

 หม้อแปลงขนาด 30kVA 22kV

 หม้อแปลงขนาด 50kVA 22kV
 ราคา: 64,000 บาท (ยังไม่รวม Vat)
 ราคา: 95,000 บาท (ยังไม่รวม Vat)
 สินค้ารับประกัน 5ปี จากโรงงานผู้ผลิต
 สินค้ารับประกัน 5ปี จากโรงงานผู้ผลิต
 โปรโมชั่นพิเศษ 
 โปรโมชั่นพิเศษ  
  - ราคา 49,500 บาท (อลูมิเนียม)
  - ราคา 69,000 บาท (อลูมิเนียม)
  - ยังไม่รวมค่าขนส่ง
  - ยังไม่รวมค่าขนส่ง
 สนใจติดต่อ: 09-4257-2777
 สนใจติดต่อ: 09-4257-2777
       
    
 หม้อแปลงขนาด 100kVA 22kV

 หม้อแปลงขนาด 160kVA 22kV
 ราคา: 92,000 บาท (อลูมิเนียม)  ราคา: 121,000 บาท (อลูมิเนียม)
 สินค้ารับประกัน 5ปี จากโรงงานผูผลิต
 สินค้ารับประกัน 5ปี จากโรงงานผู้ผลิต
 ราคารวมค่าขนส่งทั่วประเทศ  ราคารวมค่าขนส่งทั่วประเทศ
 สนใจติดต่อ: 09-4257-2777  สนใจติดต่อ: 09-4257-2777
   
       

 หม้อแปลงขนาด 250kVA 22kV

 หม้อแปลงขนาด 315kVA 22kV
 ราคา: 215,000 บาท (ยังไม่รวม Vat)
 ราคา:  235,000 บาท (ยังไม่รวม Vat)
 สินค้ารับประกัน 5ปี จากโรงงานผู้ผลิต
 สินค้ารับประกัน 5ปี จากโรงงานผู้ผลิต
 โปรโมชั่นพิเศษ
 โปรโมชั่นพิเศษ 

  - ราคา 159,000 บาท (อลูมิเนียม)

 - ราคา 162,000 บาท (อลูมิเนียม)
  - ยังไม่รวมค่าขนส่ง  - ยังไม่รวมค่าขนส่ง
สนใจติดต่อ: 09-4257-2777  สนใจติดต่อ: 09-4257-2777
   

 หม้อแปลงขนาด 400kVA 22kV

 หม้อแปลงขนาด 500kVA 22kV
 ราคา: 180,000 บาท (อลูมิเนียม)  ราคา: 215,000 บาท (อลูมิเนียม)
 รวมค่าขนส่งทั่วประเทศ  รวมค่าขนส่งทั่วประเทศ
 สินค้ารับประกัน 5ปี จากโรงงานผู้ผลิต
 สินค้ารับประกัน 5ปี จากโรงงานผู้ผลิต
 สนใจติดต่อ: 09-4257-2777  สนใจติดต่อ: 09-4257-2777
   

 หม้อแปลงขนาด 630kVA 22KV

 หม้อแปลงขนาด 800kVA 22KV
 ราคา: 260,000 บาท (อลูมิเนียม)  ราคา: 310,000 บาท (อลูมิเนียม)
 ยังไม่รวมค่าขนส่ง  ยังไม่รวมค่าขนส่ง
 สินค้ารับประกัน 5ปี จากโรงงานผู้ผลิต
 สินค้ารับประกัน 5ปี จากโรงงานผู้ผลิต
 สนใจติดต่อ: 09-4257-2777  สนใจติดต่อ: 09-4257-2777
   

 หม้อแปลงขนาด 1000kVA 22kV

 หม้อแปลงขนาด 1250kVA 22kV
 ราคา: 340,000 บาท (อลูมิเนียม)  ราคา: 395,000 บาท (อลูมิเนียม)
 ยังไม่รวมค่าขนส่ง  ยังไม่รวมค่าขนส่ง
 สินค้ารับประกัน 5ปี จากโรงงานผู้ผลิต
 สินค้ารับประกัน 5ปี จากโรงงานผู้ผลิต
 สนใจติดต่อ: 09-4257-2777  สนใจติดต่อ: 09-4257-2777
   

 หม้อแปลงขนาด 1500kVA 22kV

 หม้อแปลงขนาด 2000kVA 22kV
 ราคา: 506,000 บาท (อลูมิเนียม)  ราคา: 630,000 บาท (อลูมิเนียม)
 ยังไม่รวมค่าขนส่ง  ยังไม่รวมค่าขนส่ง
 สินค้ารับประกัน 5ปี จากโรงงานผู้ผลิต
 สินค้ารับประกัน 5ปี จากโรงงานผู้ผลิต
 สนใจติดต่อ: 09-4257-2777  สนใจติดต่อ: 08-09-4257-2777
   

***ราคาขดลวดทองแดงและหม้อแปลงระบบ 33kV ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมพนักงานขาย 09-4257-2777 


Online: 2 Visits: 156,347 Today: 60 PageView/Month: 738